Betalingsplafond

Er wordt gewerkt aan een maatregel om een betalingsplafond in te stellen.

Een maatregel die nog in voorontwerp is, is het beperken van de verdiensten van de thuisverpleegkundigen.  Deze maatregel komt er vooral op aandringen van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC).  Uit hun onderzoeken de voorbije jaren – bij verpleegkundigen met hoge inkomstenprofielen – blijkt dat er zeer veel misbruik is in die groep.

Het gaat over 180 verpleegkundigen die meer dan € 200 000 per jaar aan nomenclatuur gebonden prestaties uitvoeren.  Bij 60% van deze onderzochte personen is gebleken dat niet-uitgevoerde prestaties veelvuldig werden.  Bij 90% stelde men vast dat er te hoge tarieven werden aangerekend.  Zo was er bijvoorbeeld een verpleegkundige die gemiddeld 20 specifieke wondzorgen per dag aanrekende.  Hiervoor moet je minstens 30 minuten bij de patiënt/zorg besteden.  Vaak ging het om eenvoudige wondzorg of was er zelfs niet eens een bezoek bij de patiënten.

We dringen nu aan bij het RIZIV om vooral te werken met een stopzetting van uitbetaling, op het moment dat betrokken verpleegkundige deze grens bereikt heeft.  Op die manier blijft het geld binnen de sector.  Dit ligt anders wanneer men 6 maand na verstrijken van de datum, het teveel zou terugvorderen.  Dit laatste gebeurt trouwens bij de kinesitherapeuten. Invoering van deze maatregel wordt verwacht voor 2018.

By | 2017-07-20T14:55:05+00:00 20 Juli 2017|