Subsidies binnen de thuisverpleging? Ook u kan er gebruik van maken!

De subsidiemogelijkheden en steunmaatregelen in België en Vlaanderen zijn talrijk maar vaak nog te weinig gekend.  Ook u als zelfstandig thuisverpleegkundige kan aanspraak maken op de subsidiemogelijkheden van de federale en Vlaamse overheid. Maar over welke steunmaatregelen gaat het en hoe maak je er gebruik van?  

  • KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers (zelfstandigen of organisaties) subsidie kunnen krijgen voor de aankoop van diensten bij een geregistreerde dienstverlener, die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten.

  • Dit kan gaan over vaktechnische opleidingen maar ook over opleidingen voor het verbeteren van de soft skills (communicatie, feedback geven, omgaan met klanten, …).
  • Daarnaast kan je extern advies inwinnen voor bv. het opstellen van een communicatieplan, marktanalyse, financieel advies, efficiënter werken, … Twee types advies komen in aanmerking voor een subsidie via de kmo-portefeuille:
  1. Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.
  2. Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Elke KMO kan één budget vrij besteden aan opleiding en advies.
Het steunpercentage voor opleiding en advies voor kleine ondernemingen is 40%, met een steunplafond van 10.000 euro per jaar. Voor middelgrote ondernemingen wordt het steunpercentage 30% met een maximum subsidie van 15.000 euro.

  Opleiding

Min. kost € 100 (ex. btw)

Advies

Min. kost € 500 (ex. btw)

Kleine ondernemingen Steun 40%, maximaal 10.000 euro
Middelgrote ondernemingen Steun 30%, maximaal 15.000 euro
Aanvragen gebeuren via de geautomatiseerde applicatie zonder dossierbehandeling
  • Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Via deze federale doelgroepvermindering kunnen nieuwe werkgevers voor de eerste werknemer een bijna volledige vrijstelling van de basis RSZ-werkgeversbijdragen genieten, zonder beperking in tijd. De tewerkstelling moet aanvangen op een datum gelegen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020. Bovendien voorziet deze maatregel ook in een tussenkomst in de kosten van het sociaal secretariaat.

  •  Vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor kleine ondernemingen (IPA)

Bepaalde werkgevers uit de privésector, profit en non-profit, kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van een deel van de bedrijfsvoorheffing die de werkgever heeft ingehouden op het loon van zijn werknemers. Dit deel komt overeen met een bepaald percentage (0.12% of 1%) van de betaalde bruto bezoldigingen vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen.

  • Interessante website met meer informatie

Zowel starters als gevestigde ondernemers hebben recht op de steunmaatregelen van de Vlaamse en Federale overheid. Bovenstaande steunmaatregelen zijn nog maar enkele uit het aanbod. U kan zelf ook op zoek gaan naar steunmaatregelen via de Subsidiedatabank van het Agentschap Ondernemen en Innoveren via deze link  http://www.vlaio.be/subsidiedatabank

Johan Carton, Partner, Moore Stephens Strategy & Operations

By | 2017-07-20T14:56:21+00:00 20 Juli 2017|