MijnWGK wordt Mythuisverpleging

Een software link zodat huisartsen ook in jouw dossier kunnen kijken?

Sommige thuisverpleegkundigen en huisartsen melden ons dat het Wit Gele Kruis een link heeft gebouwd tussen het verpleegkundig dossier en het dossier van de huisarts.  Deze link zorgt ervoor dat wanneer de huisarts het medisch dossier opent van een patiënt, deze via een button kan zien of het WGK deze patiënt volgt of gevolgd heeft.  De arts kan dan met een klik op de knop de inhoud van dit dossier bekijken.  Vanuit de beroepsvereniging VBZV, waar u hopelijk ook lid van bent (www.vbzv.be), wordt momenteel onderhandeld met WGK om deze software ter beschikking te stellen voor de ganse sector van thuisverpleging.  Als dit tot een akkoord zou komen, kan Easynurse deze functionaliteit dus ook laten implementeren! We roepen nu al op om je verpleegdossier goed te verzorgen, want de huisarts krijgt inzage en kan dus lezen wat u wel – en niet – noteert.

By | 2017-07-20T14:58:45+00:00 20 Juli 2017|