Opstart werken via eID

Vanaf oktober starten we officieel met het elektronisch bevestigen van jouw bezoeken.  In aanloop tot deze periode zijn de meesten onder jullie reeds gestart met de nieuwe methode van werken.
Enkele kinderziektes duiken onvermijdelijk op door deze grote omschakeling.  We maken graag één en ander duidelijk.

Waarom wordt het elektronisch bevestigen van de bezoeken in de thuisverpleging ingevoerd?

De overheid wil meer zicht op de bezoeken die we afleggen.  Op zich is dit een goede zaak.  Jammer genoeg werken enkele verpleegkundigen nog steeds niet correct.  Dit kost onze maatschappij onterecht veel geld.   Misbruiken kunnen gereduceerd worden door stelselmatige controles uit te voeren wanneer blijkt dat een verpleegkundige erg van de “norm” afwijkt bij het registreren van bezoeken.   Anderzijds kunnen we door deze elektronische registratie ook een duidelijk beeld geven over het vele werk we als thuisverpleegkundige afleggen.  Steeds vaker worden patiënten vroeger ontslagen vanuit het ziekenhuis. Mensen blijven ook veel langer thuis naarmate ze ouder worden.

Door het elektronisch registreren van de bezoeken is er dus veel meer transparantie.  Iets wat we enkel kunnen toejuichen.  

Momenteel ligt het doel op >90% elektronisch bevestigde bezoeken.  10% afwijking van deze registratie is indicatief en helemaal niet bedoeld als drempel om te sanctioneren.  De controlediensten willen wel zien wie fel afwijkt van de norm, en of daar een verklaring of uitleg voor is.  Op deze manier kunnen mogelijks niet uitgevoerde bezoeken, die wel worden aangerekend, beperkt of vermeden worden.

Opstartperiode?

Voor ons als thuisverpleegkundige vraagt deze nieuwe manier van registreren een grote aanpassing.  Dit is een feit waar iedereen het over eens is.

Het implementeren van deze nieuwe richtlijnen heeft uiteraard ook een grote impact op de software voor verpleegkundigen, ook voor onze software EasyNurse.  We hebben vanzelfsprekend testen laten uitvoeren voor we deze software lieten verdelen. Eerst gebeurden interne testen, nadien hebben we proefpraktijken laten opstarten.  Na alle evaluatie is de belangrijke update aan alle gebruikers verdeeld.  Het spreekt echter vanzelf dat door het massaal inlezen van de identiteitskaarten enkele kinderziektes naar de oppervlakte komen.

We zijn iedereen erg dankbaar om deze opmerkingen door te geven!

Geregeld horen we dat verpleegkundigen ongerust zijn over hun verloning wanneer er problemen zijn tijdens het inlezen van de kaarten.

We stellen jullie graag gerust: de eerste 3 maanden na opstart worden er GEEN controles of verhoogde waakzaamheid geregistreerd door de overheid.  Ook hier beseft men dat tijdens deze opstart allerlei kleine of grotere technische problemen kunnen opduiken.  Elke software heeft tijd nodig om dit zo goed mogelijk verder af te stemmen.  Ook de communicatie vanuit de software naar mutualiteiten wordt tijdens deze periode verder geëvalueerd en aangepast indien nodig.  Na deze 3 maanden wordt geëvalueerd of alle doelstellingen haalbaar zijn.  Mogelijks komen er nog correcties aan de vooropgestelde doelen.

Toch al blijven werken met de kaartlezer?

Uiteraard!

We sporen iedereen aan om zo  vaak mogelijk jullie bezoeken te registreren.  Enkel op deze manier komen we uiteindelijk tot een optimale werking.

We danken alvast iedereen voor het geduld en begrip!  Samen komen we tot het best mogelijke resultaat.

By | 2017-09-22T14:38:10+00:00 22 September 2017|