Het verpleeglandschap en de budgetten in 2018

In deze periode van het jaar wordt hard gewerkt aan het budget voor 2018, vermits het RIZIV pas eind van de zomer definitief zicht heeft op de bestede bedragen van 2016, welke mee de basis vormen voor de opmaak voor 2018.

Op het eerste zicht is er goed nieuws voor de thuisverpleging, vermits 20 miljoen euro minder uitgegeven werd dan begroot in 2016.

Sector Thuisverpleging

In 2017 werd een budget voorzien van 1.513.192.000€ (meer dan 1,5 miljard!) en de eerste indicatoren wijzen erop dat opnieuw 17 miljoen euro minder zal worden uitgegeven.  De sector gaat in overleg met het Kabinet, in de hoop hier nog iets van te kunnen recupereren.

De sector Thuisverpleging is dus vragende partij om dit budget opnieuw te mogen besteden onder de vorm van nieuwe initiatieven of betere vergoedingen van bepaalde nomenclatuur.  Maar… eveneens komt het bericht dat onze Minister 67 miljoen moet zien te besparen op het globale budget van het RIZIV.  We kijken samen met u uit hoe de Minister dit zal oplossen en wie deze keer kind van de rekening is.

Groeinormen

In 2018 klimt ons budget op tot 1.561.692.000€.  Hier wordt rekening gehouden met een groeinorm van 1,5%, wat in vergelijking met vorige jaren zeer weinig is.  In 2017 was deze groeinorm nog 4,6%.  Tevens worden de tarieven opgetrokken met 1,68%.  Dit laatste is nog maar een voorlopige indexering, maar we verwachten weinig afwijking.

Correct gebruik van de nomenclatuur

In 2016 waren er 169 verpleegkundigen die voor meer dan 200.000 euro hebben aangerekend aan tarieven thuisverpleging.  De koploper – voor alle duidelijkheid 1 verpleegkundige – heeft maar liefst voor 1.064.652 euro gefactureerd.

Het onderzoek naar correct gebruik van de nomenclatuur wordt opgedreven en momenteel liggen de voorstellen klaar om alle bedragen boven de 200.000 euro terug te vorderen.  Het zou hierbij gaan om een totaal terug te vorderen bedragen van 11.471.730 euro.

Uit vorige onderzoeken bij dergelijke hoge profielen bleek slechts 5% alles correct te hebben aangerekend.  Bij 60% werden frequent aanrekenen van niet uitgevoerde prestaties vastgesteld.  Bij de overige ging het om frequent overscoren.

Het blijft zeer jammer dat dit gebeurt want uiteindelijk is de grote groep die wel correct werkt mee slachtoffer van deze praktijken.

Aantal verpleegkundigen in België

In 2016 waren 30.026 verpleegkundigen actief in de thuisverpleging.  We baseren ons op minstens 1 prestatie van onze nomenclatuur voor een gans jaar.  Het gaat om 18.546 verpleegkundigen in Vlaanderen, 10.443 verpleegkundigen in Wallonië en 1.035 in Brussel.

In 2015 was een totaal van 28.596 verpleegkundigen, wat dus neerkomt op een groei van 1.500 verpleegkundigen. Jammer genoeg zien we ook dat het budget niet in dezelfde graad stijgt, waardoor het gemiddelde inkomen op jaarbasis van een verpleegkundige daalt.  Een trend die we liever niet zien gebeuren.

By | 2017-09-22T14:47:49+00:00 22 September 2017|