Nieuws vanuit het RIZIV – november 2017

Stijging van de tarieven

Vanaf 1 januari 2018 kunnen we uiteindelijk opnieuw een stijging van onze tarieven verwachten.  Het gaat om een lineaire aanpassing van 1,68%.  Wij zorgen tijdig voor een mooi en duidelijk overzicht.

Elektronisch bevestigen van jouw bezoeken

Het eID lezen is intussen een “noodzakelijk kwaad”.  Deze werkwijze heeft gelukkig een aantal voordelen, horen we van onze leden.  Je hoeft je laptop thuis niet meer aan te zetten om je bezoeken af te vinken.  Het eID lezen vormt een nadeel zeggen anderen, vermits sommigen hierdoor vergeten hun dossiers bij te houden.  In elk geval vragen we om rustig verder te doen, zonder paniek mocht het af en toe niet lukken.  Er zijn nog geen afspraken rond controles en sancties.  Deze zullen bovendien nog wel wat op zich laten wachten.

In eerste instantie gaat men meten of de gestelde grens van 90% eID lezing een nationaal haalbaar gemiddelde is.  De eerste uitspraken omtrent deze grens kan men pas in februari 2018 beginnen doen.  Dus: geen paniek.  We zien nu al dat de overgrote meerderheid van de teams echt wel ok zijn.

Nomenclatuur

In 2018 komt een grondig onderzoek naar onze nomenclatuur.  De Minister heeft 225 000 euro vrijgemaakt om metingen te doen om na te gaan wat de effecten zijn indien bepaalde waarden van tarieven stijgen of dalen.  Tevens wordt bekeken wat er zich opdringt aan vernieuwing.  Benieuwd wat het resultaat zal zijn, maar we zitten mee aan tafel.  We houden ieder van u op de hoogte.

Maximum verdienste in de verpleging

Momenteel wordt nog steeds hevig gediscuteerd over de maximum verdienste voor verpleegkundigen.
Er is al langer sprake om een bovengrens van 200 000 euro vast te stellen.  In 2018 zal een dergelijke maatregel ook ingevoerd worden.  Mochten alle bedragen boven de 200 000 euro worden gerecupereerd, dan heeft de sector een extra vetpot van méér dan 11 miljoen euro. Afwachten of de Minister ons het vet gunt…

Zorg voor kinderen

Als laatste belangrijke item is er de zorg voor kinderen.  Kunnen we nu eindelijk de KATZ schaal gebruiken en wat moeten we doen om een akkoord te krijgen van de adviserende geneesheren van de mutualiteit?  Zorg voor omstandige verslagen – getekend door een arts – en de vertegenwoordigers garanderen dat er akkoorden zullen volgen.  Het betreft hier natuurlijk niet om enkel een pamper te wisselen, maar om de volledige toiletzorg ter harte te nemen.

By | 2017-11-14T15:43:08+00:00 14 November 2017|