FAQ 2018-06-04T21:19:33+00:00

FAQ

Uiteraard blijven we steeds ter beschikking om jouw vragen te beantwoorden.

Mijn dossier: mijn samenwerking met Verpleging aan Huis.

Installatie en gebruik van EasyNurse.

Het gebruik van de eID kaartlezer in mijn verpleegkundige praktijk.

Hoe kan ik mijn dossier raadplegen op jullie website?

Klik op deze handleiding zodat je eenvoudig leert inloggen op het Verpleging aan Huis-klantportaal. Via dit portaal krijg je toegang tot je persoonlijke pagina.

Top

Hoe installeer ik EasyNurse op een nieuwe computer?

De installatie van het EasyNurse programma staat volledig beschreven in dit overzicht. Na installatie kan je gebruik maken van EasyNurse door in te loggen met jouw persoonlijke gebruikersnaam en paswoord.

Top

Hoe installeer en gebruik ik de mobiele versie van Easynurse op mijn smartphone?

Tijdens je verpleegrondes makkelijk je dossiers raadplegen en aanvullen? Dit is perfect mogelijk door de mobiele versie van je EasyNurse te installeren op je smartphone (met iOS of Android besturingssysteem). Alle gegevens steeds up-to-date en bij de hand, dat is de bedoeling!

Top

Ik krijg geen connectie met EasyNurse. Wat kan ik doen om het probleem te verhelpen?

Bij de melding “Connection failure”, is het aangewezen de instellingen van je firewall of virusscanner even na te kijken. Waarschijnlijk blokkeert deze de toegang tot EasyNurse. Contacteer ons gerust om verdere hulp te krijgen.

Top

Hoe kan ik een reeds bestaande patiënt toch invoeren in mijn EasyNurse?


Het is uiteraard niet de bedoeling om een patiënt nogmaals in het systeem in te voeren.
Volg deze richtlijnen om de bestaande patiënt toch in jouw EasyNurse te registreren.

Top

Ik kan mijn verstrekkingsregister niet printen. Hoe los ik dit op?

Je moet je verstrekkingsregister iedere maand printen, iedere bladzijde handtekenen en aan ons bezorgen.
Als het niet lukt om je verstrekkingsregister te printen ga dan na of de map tempEAN zeker aanwezig is op je computer.
Ga naar je harde schijf en open de map EasyNurse.
1 van de items die je hier normaal ziet is de map/folder tempEAN.

Indien deze afwezig is kan je deze zelf maken door te klikken met je rechtermuis in de folder EasyNurse. Geef aan dat je een NIEUWE MAP wil aanmaken.
Geef deze nieuwe map de naam tempEAN.
Start het programma EasyNurse opnieuw op. Normaal kan je nu perfect je verstrekkingsregister afdrukken.

Mocht je andere problemen ondervinden, geef dan zeker een seintje. We helpen je graag verder!

Top

Wanneer moet ik de eID kaartlezer gebruiken?


De eID kaartlezer moet verplicht gebruikt worden in jouw praktijk vanaf 1 oktober 2017. Minimaal 90% van de bezoeken (voor elke verpleegkundige individueel) moet op elektronische wijze ingelezen worden. Voor het gebruik van deze eID kaartlezer heb je uiteraard deze kaartlezer en een smartphone (met bluetooth connectie) nodig. We geven alvast een overzicht op welke wijze de registratie van je bezoeken moet plaatsvinden bij de verschillende soorten pasjes. Enkel wanneer je kaartlezer stuk is, of de patiënt geen elektronisch pasje heeft, mag je de gegevens manueel invoeren.
Bij een defecte kaartlezer is het belangrijk zo snel mogelijk het probleem te laten verhelpen.
Indien je meer dan 10% van de bezoeken manueel ingeeft is er geen probleem, maar dan dien je jezelf wel bewust te zijn dat je een “vlag” toegewezen krijgt.
De kans op controle of vraag naar uitleg is groter.

Top

Hoe installeer ik mijn eID kaartlezer op mijn smartphone?


De eID kaartlezer koppelen met jouw smartphone is heel eenvoudig. Nadat je de toestellen gekoppeld hebt, kan je de kaartlezer gebruiken in EasyNurse Mobile.
Je zal bovenaan links een groene knop zien wanneer er een connectie is tussen EasyNurse mobile en de eID lezer.
Indien de kaartlezer niet gevonden wordt door je smartphone, zal de knop bovenaan links rood kleuren.
Controleer in dit geval in jouw smartphone bij de instellingen in het item “bluetooth” of de kaartlezer actief gekoppeld staat bij jouw bluetooth apparaten.

Top

Kunnen we met meerdere verpleegkundigen 1 enkele kaartlezer delen?


De eID kaartlezer kan in principe met meerdere verpleegkundigen of meerdere smartphones gekoppeld worden. Als je de kaartlezer frequent nodig hebt is het uiteraard veel handiger om elk je persoonlijke kaartlezer aan te schaffen. Volg bijgevoegde stappengids om de kaartlezer aan een andere smartphone te koppelen. Als de laatst gekoppelde smartphone niet aanwezig is, kan je de batterij van de kaartlezer kort loskoppelen. Nadat je de batterij opnieuw in de kaartlezer steekt, kan je de koppeling opnieuw maken met jouw smartphone.

Top

Ik krijg geen connectie tussen mijn kaartlezer en EasyNurse.


Als je geen connectie krijgt met jouw kaartlezer vanuit EasyNurse, kan je best even nakijken of jouw smartphone de kaartlezer herkent. Controleer of de kaartlezer “FT_” de status verbonden heeft in jouw “instellingen”-“bluetooth”. Als je geen verbinding hebt dien je deze opnieuw in te stellen. Je kan hiervoor dezelfde werkwijze gebruiken als bij het gebruik van 1 kaartlezer tussen verschillende verpleegkundigen. Volg deze gids om het toestel opnieuw te koppelen aan jouw telefoon.
Als de connectie tussen jouw kaartlezer en smartphone actief is, kan je jouw EasyNurse Mobile app afsluiten en opnieuw op te starten.
Op iOS kan je hiervoor 2x kort na elkaar klikken op de home-knop. Sluit de app door deze naar boven te slepen. Voor Android-toestellen kan je (meestal links) naast de home-knop klikken en de app zo sluiten.

Top

Ik heb een nieuwe smartphone gekocht. Hoe kan ik mijn kaartlezer koppelen aan dit nieuwe toestel?


Wanneer je een nieuw toestel hebt gekocht moet je jouw kaartlezer koppelen aan dit nieuwe toestel om het te kunnen gebruiken in EasyNurse. Volg de handleiding om de koppeling met je oude toestel te verbreken en je nieuwe smartphone in gebruik te nemen. Als je oude toestel niet meer werkt, kan je als oplossing de batterij van de kaartlezer even ontkoppelen en nadien de werkwijze volgen zoals bij een nieuwe installatie. Kijk hiervoor naar het item “Hoe installeer ik mijn eID kaartlezer op mijn smartphone?”

Top

Mijn smartphone of kaartlezer gaat stuk tijdens mijn toer. Wat moet ik doen?

Wanneer je smartphone stuk gaat tijdens je ronde kan je deze bezoeken manueel bevestigen bij thuiskomst op je vaste computer/laptop. Wees je wel bewust dat hoe langer je zonder smartphone bevestigd, hoe meer risico je loopt dat je 10% of meer manuele bezoeken zal hebben. Noteer ook welke periode je smartphone stuk was, zo kan je dit later – bij eventuele vragen/controle – eenvoudig uitleggen. Wanneer je kaartlezer stuk gaat kan je alvast manueel bevestigen op je smartphone. Zorg zsm voor een vervanging van deze kaartlezer en noteer de periode waar je geen kaartlezer kon gebruiken.

Top

Worden de zorgen apart bevestigd of wordt enkel het bezoek bevestigd? Kunnen zorgen achteraf nog gewijzigd worden?

Wanneer je via de eID werkt wordt het bezoek bevestigd – het contact met de patiënt wordt vastgelegd – niet de prestaties. In EasyNurse kan je nog prestaties toeveogen of verwijderen aan het bezoek dat je bevestigd hebt bij de patiënt. Je kan dus ook extra zorgen toevoegen aan dit bezoek – zolang dit nog niet gefactureerd werd uiteraard. Na facturatie kan niets meer gewijzigd worden aan dit bevestigd bezoek.

Top

Biedt het inlezen via eID een oplossing voor de actuele weigeringen wanneer die dag een ziekenhuisopname of ontslag is geweest?

Neen. De problematiek zal jammer genoeg blijven bestaan en moet vermeden worden door de code 426613 mee te geven bij dit bezoek. Deze code zorgt voor de combinatie van ziekenhuiszorgen en ambulante zorgen (via thuisverpleging). Denk er ook aan om in EasyNurse het vinkje bij “patiënt verzorgd op deze dag” aan te kruisen bij ziekenhuisopname!

Top

Kan ik mijn laptop gebruiken op mijn toer en niet mijn smartphone?

Neen. Enkel EasyNurse mobile is gekoppeld aan de bluetooth kaartlezer, niet de “gewone” EasyNurse versie. Je smartphone is enkel compatibel met de kaartlezer wanneer deze een iOS of Android systeem heeft. De windows phone is niet geschikt om de kaartlezer te koppelen.
Het is ook mogelijk om een iOS of Android tablet te gebruiken waarop je de app EasyNurse mobile installeert. Maak ook hier de koppeling met de bluetooth kaartlezer. Om gebruik te kunnen maken van deze tablet moet deze uiteraard ook voorzien zijn van een internetconnectie. Je kan geen gebruik maken van een windows tablet vermits de kaartlezer hier niet ondersteund wordt op dit windows-systeem.

Top

Wanneer moet je de eID kaart inlezen, voor of na de toegediende zorgen?

Wanneer je het bezoek bevestigd, voor of na de zorgen, maakt niet uit zolang je effectief zorgen toedient. Maak je wel een vaste werkwijze gewoon om het inlezen niet te vergeten. We adviseren om te starten met het inlezen van de kaart zodat je dit nadien – na een babbel tijdens de zorgen – niet uit het oog verliest.

Top

Ik werk in meerdere praktijken. Moet ik een andere eID kaartlezer kopen voor een ander programma (geen EasyNurse)?

Elk programma werkt met een ander mobiel pakket. Meestal hangt dit samen met verschillende apparatuur. Hoogst waarschijnlijk kan er dus niet met de eID bluetooth kaartlezer van ZETES gewerkt worden in het andere pakket. Wij garanderen zelf enkel de correcte werking wanneer je met deze kaartlezer koppelt. Je zal beide systemen moeten voorzien.

Top

Welk data-abonnement moet ik voorzien voor de werking van EasyNurse mobile?

Zorg voor een abonnement met 4G verbinding en 1GB data. Dit is in principe voldoende, tenzij je ook heel wat persoonlijke gegevens via je smartphone wil gebruiken (facebook, whatsapp, muziek, film,…)

Top

Welke werkwijze moet ik volgen indien er geen internetverbinding is bij de patiënt?

Vanaf eind september 2017 zal een offline modus geactiveerd zijn in de applicatie. Je kan duidelijk zien of je offline bent in EasyNurse mobile.
Je kan in deze offline versie gewoon de eID inlezen en de zorgen op bezocht zetten. Van zodra er opnieuw internetverbinding is worden alle gegevens automatisch gesynchroniseerd.

Top

Wat moet ik doen als de patiënt zijn eID kaart niet wil afgeven?

Wanneer je patiënt weigert om de eID kaart te laten inlezen, mag je geen derdebetalersregeling toepassen en moet je de patiënt als een niet-verzekerde invoeren.
Op die manier worden de getuigschriften en facturen voor deze patiënt opgemaakt vanuit EasyNurse zodat je deze kan bezorgen aan de patiënt die zelf de erelonen zal moeten betalen.

Top

Kan ik het kaartnummer van de eID manueel ingeven?

Neen, voorlopig hebben we bij elke manuele bevestiging gekozen om het vignet door te geven als identiteitsdocument, waardoor de kaartnummer (nooit het rijksregisternummer) niet meer apart moet worden ingegeven.

Top

Hoe lang duurt het om de eID kaartlezer op te laden?

Reken toch een aantal uur om de kaartlezer volledig op te laden.

Top

Ontstaan er problemen wanneer het tijdstip van de effectieve en geplande zorgen niet gelijk zijn?

Neen. Stel dat je geplande zorgen om 08:00 staan gepland maar je bent pas effectief bij de patiënt om 08:50 dan vormt dit geen probleem om het bezoek te bevestigen met de eID. In het facturatiebestand zal wel het effectieve uur vermeld worden, op de planning blijft het oorspronkelijk geplande uur staan.

Top

Is er een koppeling tussen de registratie van mijn bezoek en de facturatie?

Ja. Elke zorg die je wil factureren moet op jouw naam geregistreerd zijn. Staat de zorg niet op jouw planning, dan moet deze eerst via de knop ‘doorgeven’ aan jou worden toegekend zodat je het bezoek kan registreren/bevestigen.

Top

Hoe zorg ik voor correcte eID registratie bij dementerenden als ze hun identiteitskaart wegstoppen?

In deze situatie kan er geen geldig eID voorgelegd worden. Je zal een manuele bevestiging moeten doen van dit bezoek, waarbij je deze reden noteert. Deze manuele bevestiging maakt wel deel uit van de 10% niet-elektronische bevestigingen.
Probeer tevens – indien mogelijk – dit te bespreken met de mantelzorgen of familieleden zodat deze situatie vermeden kan worden.

Top

Wat moet je doen als je met 2 verschillende diensten thuisverpleging samen een FC patiënt verzorgt? Wie factureert wat?

Het RIZIV start begin september 2017 een werkgroep met de verschillende software leveranciers.
Het RIZIV heeft nog geen tijdelijke oplossing aangeboden tot 1 oktober 2017.
Wij stellen voor om tot 1 oktober 2017 het 2e bezoek niet te laten bevestigen door de praktijk die ’s avonds de zorgen geeft, aangezien deze zorgen reeds gefactureerd worden door de praktijk ’s morgens en een manuele bevestiging te laten doen van het 2e bezoek om beide bezoeken te kunnen factureren. Deze werkwijze wordt trouwens nu ook al in de praktijk afgesproken en gebruikt.
Indien de praktijk die ’s avonds gaat toch het 2e bezoek bevestigd via de eID, moet dit alsnog op “niet bezocht” gezet worden om te vermijden dat het (onterecht) gefactureerd wordt als FFB.

Top

Kan de verzorging van een palliatieve patiënt door een zorgkundige gefactureerd worden?

Neen. Een zorgkundige mag GEEN palliatieve patiënten verzorgen, onafhankelijk van het al dan niet inlezen van de eID.
Artikel 8 van de RIZIV nomenclatuur vermeldt duidelijk “4° Zorgkundigen kunnen geen handelingen uitvoeren binnen het kader van de honoraria bedoeld in rubriek IV en V van §1, 1° en 2°.”

Top

Kan ik onmiddellijk na het bezoek aan een nieuwe patiënt het voorschrift invoeren via mijn tablet in mijn auto?

Neen. Dit is momenteel nog niet mogelijk. Er is wel een tablet-versie in ontwikkeling waar dit in de toekomst mogelijk zou zijn.

Top

Kan ik nog steeds factureren indien ik meer dan 10% manuele bevestigingen heb?

Ja, dat is geen probleem en dus niet blokkerend.
Indien deze overschrijding frequent gebeurd, zal het RIZIV je wel contacteren om justificaties te verkrijgen i.v.m. deze overschrijdingen en afhankelijk van de antwoorden hiermee al dan niet verder gaan.

Top

Kan je een nieuwe zorg starten wanneer je nog geen voorschrift kon invoeren (Vb: de verantwoordelijke is op vakantie)?

De patiënt wordt herkend in het systeem, dus je kan het bezoek ingeven en bevestigen. Nadien moet je de zorg aanpassen in het programma.
De verantwoordelijke zal de zorgen aanpassen op basis van het voorschrift eens zij/hij terug is van vakantie.

Top

Hoe lang bedraagt de levensduur van de eID kaartlezer? Welke garantie bestaat er op deze kaartlezer?

We hebben nog geen concrete levensduur kunnen testen vermits dit pas zeer recent in gebruik werd genomen. Er geldt sowieso 1 jaar garantie op je kaartlezer vanaf het moment van afhaling of verzending.

Top

Wat is de procedure (tijdens garantie) wanneer problemen met de kaartlezer opduiken?

Bezorg je kaartlezer terug via ons. Wij handelen alle problemen tijdens de garantie rechtstreeks af bij de leverancier van de toestellen. Tijdens deze garantie zullen we zorgen dat je een andere kaartlezer kan gebruiken zodat je onmiddellijk verder kan werken via de elektronische manier van werken.
Na de garantieperiode zullen we samen bekijken wat de meest gepaste oplossing is voor jou.

Top

Is er de mogelijkheid om een vervangtoestel te gebruiken wanneer mijn kaartlezer stuk gaat?

Ja. Zowel wijzelf als onze leverancier ZETES heeft een minimum vervangstock voorzien. Voor grote praktijken adviseren we om zelf een extra vervangtoestel te voorzien. Dit kan ook handig zijn wanneer een nieuwe verpleegkundige start in je praktijk.

Top

Op de identiteitskaart staat een barcode. Mag ik deze barcode scannen ipv de chip uit te lezen?

Neen.
In de instructies van het RIZIV staat duidelijk dat het inlezen van de eID via de chip moet gebeuren. Het scannen van de barcode mag enkel gebeuren in geval van panne van de kaartlezer.

Top

Wanneer moet ik de barcodescanner gebruiken?

De barcodescanner kun je gebruiken bij de ISI+kaart (enkel voor kinderen jonger dan 12 jaar én zonder kids-ID) of voor het inscannen van het klevertje van de mutualiteit. Het mag nog niet gebuikt worden voor het scannen van de barcode op een eID. Het programma ziet dit verkeerdelijk als een ISI+kaart. Er wordt verwacht dat de barcodescanner in oktober 2017 dit onderscheid wel kan maken, zodat ook de barcode van een eID-kaart kan worden ingelezen. Bij problemen met de kaartlezer kan de barcode van de eID gebruikt worden. In tegenstelling tot het klevertje, behoort deze lezing wel tot de 90% elektronisch ingelezen bezoeken.

Top


Ik heb slecht bereik bij bepaalde patiënten of instellingen. Hoe kan ik toch werken met EasyNurse Mobile en de bezoeken elektronisch bevestigen?

Er bestaat een offline module in EasyNurse Mobile. Het is evenwel belangrijk om te zorgen dat jouw werklijst in het geheugen van jouw smartphone wordt opgeladen. De correcte werkwijze wordt in bijgevoegde handleiding uitgelegd. Het spreekt vanzelf dat de offline-module enkel in nood gebruikt dient te worden. Het is belangrijk voor de makkelijke en goede werking van EasyNurse Mobile om via 3G/4G of WiFi connectie te hebben met internet.

Top

Mijn Android toestel krijgt geen connectie met de kaartlezer. Hoe kan ik dit oplossen?

Controleer eerst of je de connectie tussen jouw kaartlezer en smartphone actief is. Ga hiervoor op jouw smartphone naar instellingen-bluetooth. Hier vind je jouw kaartlezer terug (FT_…).
Hier moet aangegeven zijn dat dit een gekoppeld toestel is.
Wanneer je vanuit EasyNurse mobile toch geen connectie krijgt met deze kaartlezer dien je jouw kaartlezer even af te zetten (knop aan/uit lang ingedrukt houden) en je app volledig af te sluiten. Nadien start je gewoon EasyNurse Mobile op en pas daarna zet je jouw kaartlezer aan. Normaal vind je toestel nu de kaartlezer.

Top


Bluetooth connecteert niet correct op mijn Android smartphone. Het connect-icoon blijft rood in EasyNurse. Wat kan ik doen?

Sommige Android-toestellen ondervinden problemen tijdens de connectie met bluetooth. Dit staat los van de werking van EasyNurse Mobile, maar zorgen voor moeilijkheden tijdens het werken met eID kaartlezen. Om dit probleem van jouw toestel te verhelpen kan volgende stappenplan gevolgd worden.

Top

Bluetooth connecteert niet correct op mijn iPhone. Hoe kan ik dit oplossen?

Wanneer je iPhone problemen ondervindt bij de connectie via bluetooth kan je als eerste stap de bluetooth verbinding even afzetten (instellingen-bluetooth afzetten) en nadien weer actief zetten. Op die manier zal je toestel de verbinding opnieuw creëren.
Als dit geen oplossing biedt, kan je jouw iPhone herstarten.
Een laatste manier om je bluetooth connectie weer actief te krijgen is door je iPhone “geforceerd” te herstarten. Je kan dit doen door gelijktijdig je home-knop en aan/uit knop ingedrukt te houden. Je toestel zal alle verbindingen opnieuw maken.

Top


Mijn camera kan geen barcode scannen in EasyNurse. Waarom blijft mijn scherm zwart?

Wanneer je via jouw barcode scanner in EasyNurse jouw bezoek wil registreren, moet je toegang geven aan de app om jouw camera te gebruiken. De eerste keer dat je dit wil doen wordt dit gevraagd.
Indien je geen toelating gaf aan de camera, blijft alles zwart van zodra je een barcode wil inscannen.

Je kan dit oplossen door deze toegang toch correct in te stellen.

Top