Media 2017-02-15T14:57:03+00:00
Loading...

Media

vzw verpleging aan huis

Peter Benoitstraat 48
9100 Sint-Niklaas

T 03 776 60 01

home  email  facebook

facebook

Werkt u in opdracht van een voorziening voor personen met een beperking, een service flat of woonzorgcentrum, of een herstelbedrijf?

download 09.05 2015 //

Dag van de Verpleging – op stap met burgemeester Lieven Dehandschutter

Elk jaar op 12 mei vieren we de Internationale Dag van de Verpleging. Het is immers op die dag in 1820 dat Florence Nightingale, een Brits verpleegster, pionier én grondlegger van de moderne verpleging, werd geboren.


download 17.03 2015 //

Volt reportage

Op woensdag 10/09/2014 vertrok een ploeg van Volt, samen met reporter Tatyana Beloy en zelfstandig thuisverpleger Jo Van Hove , om 5.30u in de ochtend met de fiets vanuit Antwerpen naar Belsele-Waas om er een dagelijkse verpleegtoer mee te maken.

Voorzitter Hugo Baert geeft – tevens als vertegenwoordiger van het VBZB – tekst en uitleg in de studio.


download 17.03 2015 //

De fietsverpleger

Het beroep van thuisverpleger mag best wat meer aandacht en waardering genieten. Een leuk artikeltje in de krant kan daarbij helpen!


download 17.03 2015 //

Zoem project

vzw Verpleging aan Huis onderzoekt o.m. via het ZOEM-project zoekt oplossingen om het toenemend aantal zorgbehoevenden de juiste zorg te kunnen verlenen.

[ KRANTENARTIKEL ]


download 17.03 2015 //

Tweet van Karl Vannieuwkerke


Volg ons op facebook volg ons op facebook!