Privacy Notices – VZW Verpleging aan Huis – vacatures 2018-05-30T14:39:19+00:00

Privacyverklaring Vzw Verpleging aan Huis – vacatures

 1. Algemeen

1.1 vzw Verpleging aan Huis (Peter Benoitstraat 48, 9100 Sint-Niklaas, ondernemingsnummer 0470.283.813, tel: 03 776 60 01, e-mail: info@vzwverplegingaanhuis.be) is een erkende dienst voor thuisvpleging.

1.2 vzw Verpleging aan Huis heeft als data protection officer mevrouw Ann Van Hove (ann.vanhove@vzwverplegingaanhuis.be)

1.3 Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

1.4. Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u sollicitatieformulier doorstuurt. Door deze Privacyverklaring te aanvaarden tijdens het registratieproces, verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan. Gaat u niet akkoord met een of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk vooralsnog geen formulier door te sturen en eerst contact met ons op te nemen via info@vzwverplegingaanhuis.be om uw bezorgdheden te bespreken.

Deze Privacyverklaring hoort samen met de privacy policy die van toepassing is op onze website www.vzwverplegingaanhuis.be. Wij raden u aan beide documenten zorgvuldig door te lezen.

 1. Wat doen wij met uw informatie?

2.1 Bij het verwerken van de persoonsgegevens die u tijdens het invullen van het formulier opgeeft hebben wij de volgende doelstellingen voor ogen.

 • Een potentiële samenwerking in 1 of meerdere van onze aangesloten teams thuisverpleging.
 • Het opbouwen van een wervingsreserve
 • Je uitnodigen voor events
 • Je uitnodigen voor een vorming
 1. Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

3.1 Na een kennismakingsgesprek slaan wij volgende persoonsgebonden informatie op :

 1. algemeen: Naam, voornaam,adres,geslacht,telefoonnummer,email-adres,nationaliteit, CV
 2. specifiek bij kennismakingsgesprek: persoonlijke status, gezinssituatie, rijbewijs, type diploma, aanvullende opleidingen, samenwerkingskeuze, werkervaring, regio’s

3.2 Wij houden de persoonsgegevens bij tot minstens na het kennismakingsgesprek. Nadien, of als er geen gesprek komt, bewaren wij 2 jaar lang uw gegevens. Op die manier kunnen wij u opnemen in onze wervingsreserve. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens bewaard worden met als doel wervingsreserve, dan dient u dit aan te geven in het formulier. Een uitzondering op deze regel is enkel aan de orde wanneer het bewaren van uw gegevens vereist zou zijn in het kader van reglementaire voorschriften die vzw Verpleging aan Huis dient te volgen of indien de gerechtelijke instanties, politiediensten of andere bevoegde overheden hierom verzoeken.

 1. Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

Enkel binnen eigen erkende dienst thuisverpleging afdelingen Verpleging aan Huis en Veratar.

 1. Inzage- en correctierecht

5.1 U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.

5.2 Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres info@vzwverplegingaanhuis.be.

 1. Wat zijn uw rechten als “betrokkene”?

6.1 In overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

6.1.1 U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.

6.1.2 U heeft heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

6.1.3  U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

6.2 U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert (wij raden u aan de voorzijde van uw eID hiertoe in te scannen en over te maken). U kunt hiervoor contact opnemen met vzw Verpleging aan Huis via info@vzwverplegingaanhuis.be of op het adres Peter Benoitstraat 48, 9100 Sint-Niklaas.

 1. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

7.1 vzw Verpleging aan Huis neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van paswoorden voor de gebruikers en autorisaties op basis van rollen

 1. Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

8.1 vzw Verpleging aan Huis stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via info@vzwverplegingaanhuis.be of op het adres Peter Benoitstraat 48, 9100 Sint-Niklaas, België. Wij verzoeken u om uzelf hierbij te identificeren (zoals door het meesturen van een kopie van de voorzijde van uw eID).

8.2 Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

 1. Wijzigingen

9.1 vzw Verpleging aan Huis behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw account stop te zetten.

9.2 Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 17/05/2018.